risdekoracje.pl

Portal nieruchomości

Garaż blaszany odległość od granicy działki – usytuowanie i wymagane odległości
Nieruchomości

Garaż blaszany odległość od granicy działki – usytuowanie i wymagane odległości

Postawienie garażu blaszanego na działce wymaga podporządkowania się konkretnym przepisom prawnym. Jego usytuowanie dokładnie określają przepisy lokalne, stanowiące o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Garaż blaszany odległość od granicy działki normalizują te ustalone odgórnie reguły.

Garażu blaszanego wolnostojącego nie można postawić w dowolnym miejscu działki. Nawet jeżeli jego położenie odpowiada założeniom inwestora i jest według niego najwygodniejsze. Stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów lokalnych, jest obowiązkowe, i nie istnieją w tym wypadku żadne odstępstwa od reguł.
Przepisy stanowiące o miejscowym planie zagospodarowania regulują takie zasady, jak: odległość garażu blaszanego od drogi oraz warunki techniczne, stanowiące o tym, jaka może być odległość danego obiektu od granicy z działką.

Garaż blaszany odległość od granicy działki – przepisy prawne
Przepisy prawne regulujące odległość garażu blaszanego od granicy działki są umieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). W roku 2018 zmodyfikowano wymagane odległości garażu od granicy działki i wprowadzono nowelizację

Garaż blaszany odległość od granicy działki – wymagane odległości

Kiedy garaż jest skierowany do granicy ściany z drzwiami lub oknem – odległość powinna wynosić 4 m.
W wypadku, kiedy w ścianie garażu nie ma żadnych otworów – odległość powinna wynosić 3 m.
Odległość 1,5 m od granicy z działką jest możliwa, gdy plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego zezwalają na to, bądź gdy szerokość działki nie przekracza 16 m, długość garażu nie jest większa niż 6,5 m, a jego wysokość nie przekracza 3 m i ze strony granicy nie znajdzie się żadna ściana z oknem lub drzwiami.
Usytuowanie garażu bezpośrednio przy granicy działki jest możliwe, jeżeli pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego albo szerokość działki będzie mniejsza niż 16 m. Wówczas długość garażu nie może przekroczyć 6,5 m, wysokość natomiast 3 m, bądź planowany garaż będzie przylegał ścianą do ściany innego budynku położonego na działce granicznej.

Bez pozwolenia na budowę

Wybudowanie garażu blaszanego o powierzchni mniejszej niż 35 m², którego wymiary odpowiadają regulacjom oraz normom prawnym, nie wymaga specjalnego pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy, zgłosimy taki zamiar do odpowiednich organów.